Kontakt


Fundacja TERRA SPEI wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000344019

Numer konta: BZWBK O/Bielsko-Biała 98 1090 1740 0000 0001 1383 4358

Stajnia Ośrodka Jeździeckiego Hanka:
Lipowa 5
34-­324 Lipowa
tel. 660-079-804

Siedziba Fundacji: (i adres do korespondencji)
ul. Akacjowa 1235
43-­374 Buczkowice

napisz do nas: office@terraspei.org

Fundacja Terra Spei